Algemene informatie

Blue Clue B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 50697889.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

In overeenstemming met de informatie-verplichting van de EU-Dienstenrichtlijn 2006 heeft Blue Clue B.V. op grond van het Reglement Beroepsuitoefening Nederlandse Orde van Belastingadviseurs een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Op verzoek krijgen (potentiele) klanten van Blue Clue B.V. de details van deze verzekering toegestuurd, bestaande uit de naam van de verzekeraar, haar contactgegevens, de geografische dekking en het polisnummer.

Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

De belastingadviseurs van Blue Clue B.V. zijn lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.

Klachtenregeling

Blue Clue B.V. onderkent het belang van een klachtenregeling om de dienstverlening te verbeteren en zo nodig maatregelen te nemen om procedures, werkwijze, instructies en/of voorschriften aan te passen en te verbeteren. Indien de uitvoering van onze werkzaamheden niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen of er bestaat ontevredenheid over (één van) onze medewerkers, kan dit aanleiding zijn tot een klacht. Wij gaan er van uit dat in overleg met de direct betrokkenen al gezocht is naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing, doch dat dit niet is gelukt. De klacht kan dan voorgelegd worden aan de Compliance Officer van Blue Clue B.V., het klachtenformulier kan daarvoor gebruikt worden. Indien gewenst, wordt de klacht geanonimiseerd behandeld en zet het bestuur zich in om de rechtspositie van de klager te beschermen. Gelieve deze wens uitdrukkelijk in het klachtenformulier te vermelden. Over de klacht wordt binnen één week contact met de klager opgenomen door de Compliance Officer. In het behandelingstraject zullen wij zo goed mogelijk zoeken naar een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. De klacht wordt desgewenst schriftelijk afgerond in een evaluatierapport. Wij streven er naar de klacht naar tevredenheid te behandelen, uiteindelijk leidt dat tot een hogere klanttevredenheid.

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie, er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Blue Clue B.V. is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.

Algemene voorwaarden

Klik hier voor de Algemene voorwaarden 2011v1 van Blue Clue B.V., deze zijn op alle opdrachten van toepassing.

Neem contact met ons op +31 (0) 20 3080 580

Onze blogs