Drie stappen naar freelancen als BV in Nederland

Amsterdam profileert zich als de startup hoofdstad van Europa. Terwijl Rotterdam de titel van Toegangspoort tot Europa opeist. Te oordelen naar de vele co-working spaces die in diverse Nederlandse steden verrijzen, wordt Nederland zeker een populaire bestemming geacht voor internationale freelancers, ondernemers en loonwerkers.

Als je ambities hebt om je bij hen aan te sluiten – of hen in dienst te nemen – zijn er voordelen en uitdagingen voor zowel het bewandelen van de weg van zzp’ers als voor de besloten vennootschappen. Welke optie de beste is, hangt af van jouw eigen specifieke omstandigheden. Maar, als je van plan bent te werken in loondienst of iemand aan te nemen in Nederland via een besloten vennootschap, volgen hier vier vragen die je jezelf vooraf moet stellen.

1. Freelance consultant of werknemer?

Alle freelancers, zzp’ers en opdrachtnemers (plus hun opdrachtgevers en werving- en selectiebureaus) moeten zich ervan vergewissen hoe hun werkrelatie door de Nederlandse Belastingdienst wordt beoordeeld. Is er sprake van een arbeidsrelatie van werkgever tot werknemer of niet? Dit is een belangrijke vraag met betrekking tot de belastingplichten en is ook van toepassing indien je gebruik maakt van een besloten vennootschap.

Freelancers en opdrachtnemers kunnen het risico lopen van een zogenaamde schijnzelfstandigheid. Dit is een reëel risico wanneer opdrachtnemers in een team werken en hun situatie erg lijkt op die van een werknemer in loondienst. Volgens de Nederlandse wet Ketenaansprakelijkheid wordt, indien een werkrelatie als dienstverband wordt aangemerkt, iedereen in de keten – opdrachtgever, werving- en selectiebureau en opdrachtnemer - aansprakelijk geacht voor de loonheffingen en BTW wanneer de vennootschap in gebreke blijft deze te betalen.

Je kunt het risico voorkomen dat de arbeidsrelatie als dienstverband wordt aangemerkt door middel van een modelovereenkomst die de status van jouw inkomstenbelasting en loonheffingen verduidelijkt. Zolang de arbeidsrelatie voldoet aan de voorwaarden van een modelovereenkomst, kunnen het werving- en selectiebureau of de opdrachtgever voor geen enkele door de vennootschap onbetaalde loonbelasting aansprakelijk worden geacht.

Samengevat betreft het de volgende voorwaarden:

• De vennootschap staat geregistreerd in het Register van de Nederlandse Kamer van Koophandel als een buitenlandse entiteit die moet voldoen aan de Nederlandse Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (WAADI).

• De directie van de onderneming staat ingeschreven en beschikt over een Burgerservicenummer (BSN) voor niet-ingezetenen.

• De onderneming beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

2. Heb je het A1-formulier aangevraagd?

Indien je in meerdere EU-lidstaten werkt, dien je een A1-verklaring aan te vragen om aan te tonen welke socialezekerheidswetgeving op jou van toepassing is. Je kunt slechts in één EU-land gedekt zijn door het socialezekerheidsstelsel. Er zijn talloze regels hiervoor, maar een die van toepassing is op veel opdrachtnemers, is de 25%-regeling. In principe houdt dit in dat indien je 25% of meer van je werktijd in het land van herkomst besteedt, je door de sociale zekerheidsregelingen van het land van herkomst wordt gedekt.

3. Voldoe je aan de gebruikelijkloonregeling?

In Nederland moeten directeuren en aandeelhouders die in dienst zijn van hun eigen bedrijf, voldoen aan de volgende regels voor minimum en bruto jaarinkomen:

• Het salaris moet tenminste 75% bedragen van het salaris van een vergelijkbare werknemer.

• In de praktijk is het lastig om een vergelijkbaar salaris van een vergelijkbare werknemer te vinden. Met een salaris ter grootte van 70% van gefactureerde tijd zal je altijd aan de gebruikelijkloonregeling voldoen.

Als freelance consultant of opdrachtnemer zal jouw keuze voor een bedrijfsstructuur zeer afhangen van jouw individuele omstandigheden. Daarom is het altijd een goed idee om professioneel advies in te winnen voor het opstarten van een bedrijf. Indien je vragen hebt neem contact met ons op. We adviseren graag over de beste opties voor Nederlandse arbeidsovereenkomsten.

Neem contact met ons op +31 (0) 20 3080 580

Onze blogs