De 183-dagenregeling: het gaat niet slechts om het aantal dagen

Op tal van websites en in gidsen over het wonen en werken in het buitenland, wordt er verwezen naar de 183-dagenregeling. En als je maar vaak genoeg in expat bars of golfclubs komt, zal je er zeker ook over horen praten. Het is de moeite waard om in je achterhoofd te houden dat niet alle meningen die je hoort, algemeen van toepassing zijn op alle landen en omstandigheden.

Vele internationale consultants en opdrachtnemers komen in Nederland werken voor hun eigen bedrijf. Dat is normaal gesproken geen probleem, maar zou een probleem kunnen vormen als je niet weet wat de 183-dagenregeling inhoudt. Te veel internationale werknemers nemen aan dat als ze minder dan zes maanden in een land werken, zij niet als ingezetene zullen worden aangemerkt voor de belastingen. Dat is in Nederland niet het geval.

De 183-dagenregeling is niet altijd van toepassing

De 183-dagenregeling is alleen van toepassing indien de materiële werkgever een niet-Nederlands bedrijf is. In november 2017 maakte het Nederlandse Hof een duidelijk onderscheid tussen een formele en een materiële werkgever.

Het Hof besliste dat de 183-dagenregeling niet van toepassing was op een Belgisch payrollbedrijf die Belgische ingezetenen detacheerde bij een Nederlandse cliënt. Als materiële werkgever werd de Nederlandse eindklant aangemerkt, en niet de het Belgisch payrollbedrijf. Onder deze omstandigheden zijn de Nederlandse payrollbelastingen verschuldigd vanaf dag één.

Werken voor je eigen bv

Voor vele werknemers is de beste oplossing zich als niet-ingezetene bij de Nederlandse Belastingdienst te registreren met een eigen BV. Dit is een relatief kleine aanpassing en we kunnen je helpen met de registratieprocedure. Als jouw BV een geldig EU-BTW nummer heeft, zou je deze ook als vanouds moeten kunnen aanhouden.

Tevens zal je je ervan moeten verzekeren dat jouw werkrelatie wordt geclassificeerd als zelfstandige arbeid en niet als loondienst. Het is een groot risico als je als werknemer wordt gezien voor belasting gerelateerde zaken, wanneer je werkt onder het management en de supervisie van de eindcliënt op ongeveer dezelfde wijze als andere teamleden die in loondienst zijn. In een dergelijke situatie wordt iedereen in de arbeidsrelatie (waaronder de eindcliënt en het detacheringsbureau) volgens de Nederlandse Wet Ketenaansprakelijkheid aansprakelijk geacht voor niet-betaalde loonheffingen en BTW van jouw BV.

Je kunt het risico om als loonwerker te worden aangemerkt, voorkomen door een modelcontract op te stellen dat jouw loonbelastingstatus en payrollverplichtingen verklaart. Dit omvat tevens het registreren van jouw BV bij de Nederlandse Kamer van Koophandel als niet-ingezeten entiteit (dus het gebruik van je zakelijk adres in jouw thuisland). Je hebt dan ook een BSN nummer voor niet ingezetenen nodig en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Wij kunnen helpen bij het in orde maken van deze zaken. We adviseren ook graag directeuren van vennootschappen over de regels met betrekking tot het Nederlandse minimum jaarinkomen en de 30%-regeling (een zeer gunstige belastingvrije toelage voor hoogopgeleide internationale consultants en opdrachtnemers die voldoen aan bepaalde criteria).

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact met ons op.

Neem contact met ons op +31 (0) 20 3080 580

Onze blogs